Our Serviceนวดไทยแผนโบราณ

นวด แผนไทย เป็นการนวดซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง เพื่อช่วยยืดเส้นต่างๆในร่างกายให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น

Thai traditional massage

It is the combination of yoga stretching,calmness of meditation,with accupressure, exercise movement and reflexology that makes it a healing art. Thai method uses mainly point pressure and muscle stretching.

การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า

เท้า เปรียบเสมือนดวงใจดวงที่สองเปรียบเสมือนกระจกดวงที่สอง เท้าซ้ายก็เปรียบเสมือนอวัยวะซีกซ้ายก็จะมีม้าม มีไต มีทุกส่วนเหมือนร่างกายมนุษย์ ส่วนฝ่าเท้าข้างขวาจะบอกถึงอวัยวะซีกขวาซึ่งประกอบไปด้วย ตับ ถุงน้ำดี ไส้ติ่ง เท้ามีความสำคัญเมื่อกระตุ้นไปแล้วจะเกิดความสมดุล การนวดฝ่าเท้าจะทำให้เลือดไหลเวียน ผ่อนคลาย และหลับได้ดี

Reflexology

Is an alternative medicine involving the physical act of applying pressure to the feet,hand,or ears with specific thumb,finger and hand techniques without any tools. The theory behind reflexology is that these areas correspond to organs and systems of the body.

นวดผ่าเท้า ,ศรีษะ, คอ, ไหล่

นวด แผนไทย เป็นการนวดซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง เพื่อช่วยยืดเส้นต่างๆในร่างกายให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น

Foot Massage & Head,Neck,Shoulder

It is the combination of yoga stretching,calmness of meditation,with accupressure, exercise movement and reflexology that makes it a healing art. Thai method uses mainly point pressure and muscle stretching.

การนวดแบบอายุรเวท

การ นวดแบบอายุรเวทเป็นการบำบัดที่ผสมผสานศาสตร์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเน้นรักษาอาการที่เป็นปัญหา โดยการผสมผสานระหว่างการนวดไทยแผนโบราณและการรีดเส้นโดยผสมน้ำมันบาล์มเพื่อ ช่วยบรรเทา คลี่คลายความเจ็บปวดของอาการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ลดความตึงของกล้ามเนื้อ และช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ลดความเครียด ทุกจังหวะของการนวดจะสัมผัสได้ถึงความหนักแน่น และนุ่มนวลอ่อนโยนในเวลาเดียวกัน

Ayurveda massage

Ayurveda massage is Thai traditional mixed with Deep tissue style which helps our bodies grow and renew.Ayuevedic massage expels toxins and providers deep relaxation.Physically,it helps all systems of the body ,Mentally,it help mind to relac by removing energies that store past tensions and emotional problems in our body

คอร์สขัดผิว

การ ขัดผิวทางร้านสุมาลัยได้ผสมผสานสมุนไพรต่างๆเช่น ทานาคา,มะขาม,น้ำนมและน้ำผึ้ง การสครัปจะขจัดผลัดเซลผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไป น้ำผึ้งและร้ำนมจะช่วยในเรื่องความชุ่มชื่นของผิว มะขามและทานาคาจะทำให้ผิวสดชื่นผ่องใส

Body scrub

Treating yourself to a body scrub,especially when combine with Tamarind,Licodia acidissima(Thanaka),Honey and Milk. Having a bofy scrub done by professional allows you to incur the benefit without the mess or stress.

นวดหน้า(มาร์คหน้าด้วยสาหร่ายญี่ปุ่น)

-Deeply facial-cleansing step

-Cleansing by milk remover step,maintaining the skin moisture balance and relieving tensions.

-Removing blackheads,small pimples and dirts,adjusting skin's balance and clearing out impurity.

-Treatment by Kavalon product

-Peeling facial skin byKavalon cellemerge seaweed masking balance for skin.

Facial (Seaweed Mark)

-Deeply facial-cleansing step

-Cleansing by milk remover step,maintaining the skin moisture balance and relieving tensions.

-Removing blackheads,small pimples and dirts,adjusting skin's balance and clearing out impurity.

-Treatment by Kavalon product

-Peeling facial skin byKavalon cellemerge seaweed masking balance for skin.